Egészségbiztosítás

Felhívjuk a figyelmet , hogy a bemutatott ajánlatok kizárólagos célja a figyelemfelkeltés és az általános tájékoztatás a termék jellemzőiről!
Tovább

Mit adnak Önnek és családjának a CIG Egészségvízum Egészségbiztosítások?
Megszervezzük külföldi gyógykezelését, és ötféle rettegett betegség esetén 2 millió euró értékhatárig fedezzük a gyógyuláshoz szükséges kiadásokat (utazás, szállodai ellátás, kórházi elhelyezés, gyógyszerek, műtétek, családtag utazása).

Második orvosi szakvéleményt szinte bármilyen megbetegedés esetén kérhet tőlünk, melyet az adott orvosi szakterület egy világszerte elismert specialistája állít ki leleteinek elemzését követően.

Milyen esetekben nyújtunk szolgáltatást?

Betegség esetén második orvosi szakvéleményt kérhet

Megszervezzük és fedezzük a külföldi gyógykezelés költségeit 5 betegségtípus esetén:
rákos megbetegedések
élő donoros szerv- és szövetátültetés
idegsebészeti beavatkozás
szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét
szívbillentyű csere és helyreállítást

A külföldi gyógykezelési szolgáltatás keretében fedezett orvosi
beavatkozások
a) Rákos megbetegedés kezelése: daganat gyógyítás, mely vonatkozik bármely rosszindulatú
daganat kezelésére, melyet rosszindulatú sejtek szabályozatlan növekedése és inváziója
jellemez, ideértve a leukémia, a szarkóma és a bőr lymphoma gyógyítását is, továbbá olyan "in
situ" rák kezelését, mely nem terjed tovább a hámszövet azon sejtjeiről, ahol kialakult, és nem
támadja meg a strómát vagy a környező szöveteket. A rákos megbetegedés kezeléséhez
értendő még az olyan premalignus sejt elváltozások kezelése, melyek citológiai és hisztológiai
szempontból magas kockázatú vagy súlyos diszpláziának minősülnek.
b) Szívkoszorúér áthidaló (by-pass) műtét (a szívizom vérellátásának helyreállítására):
kardiológus szakorvos javaslatára invazív műtét végrehajtása egy vagy több szívkoszorúér
szűkületének vagy elzáródásának bypass graft segítségével történő korrigálása céljából.
c) Szívbillentyű cseréje vagy helyreállítása: kardiológus szakorvos javaslatára műtét
végrehajtása egy vagy több szívbillentyű cseréje vagy helyreállítása érdekében.
d) Idegsebészeti (intracranialis és gerincvelő) műtét: az agyat vagy a koponyaűr más részeit
érintő sebészi beavatkozás, mely vonatkozik a gerincvelőre lokalizált jóindulatú tumorokra
(medulla spinalis) is.
e) Élő donoros szerv- és szövetátültetés: vese és tüdő lebeny egészének, illetve máj és
hasnyálmirigy egy részének műtéti úton történő beültetése. A beültetett szerv élő, vizsgálatok
során megfelelőnek bizonyult donorból származik.
f) Csontvelő átültetés: autológ vagy allogén csontvelő műtéti úton történő beültetése, illetve
autológ perifériás vér őssejt-transzplantáció (PBSCT). A beültetett csontvelő élő, vizsgálatok
során megfelelőnek bizonyult donorból vagy a biztosítottból származik.
7) A külföldi gyógykezelési szolgáltatás keretében fedezett költségek és
kiadások
A külföldi gyógykezelési szolgáltatás megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó bármely
költség, kiadás biztosító általi finanszírozásának feltétele, hogy a biztosított a 13) pontban
részletezett kárfolyamatnak megfelelően járjon el.
Fedezett szolgáltatások a külföldi gyógykezelés előtt
A biztosított a fedezett betegségekkel és orvosi beavatkozásokkal kapcsolatban második orvosi
szakvélemény iránti igényét a káresemény bejelentésekor jelezheti. A szolgáltatás célja az első
diagnózis megerősítése és az optimális kezelési terv meghatározása. Második orvosi
szakvélemény szolgáltatás káreseményenként egyszer kérhető.

Fedezett egészségügyi kiadások a külföldi gyógykezelés során
A 4) pontban meghatározott, a külföldi gyógykezelési szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó,
a biztosító által a térítési összeghatárok mértékéig fedezett és az előzetes fedezetigazolásban
rögzített egészségügyi kiadások a következők:
a) Kórházi ellátás költségei, úgymint:
• a kórházi benntartózkodás ideje alatt a biztosított elhelyezésének, étkeztetésének költsége
és az általános ápolói szolgálat költsége;
• egyéb kórházi szolgáltatások költsége, ideértve a kórház járóbeteg részlegei által nyújtott
szolgáltatás költségét, valamint a biztosított kísérője számára biztosított vendégágy
költségét - feltéve, hogy a kórház ilyen szolgáltatással rendelkezik;
• műtő és annak minden eszköze, szolgáltatása használatának költsége.
b) Egynapos sebészeti beavatkozásokat végző ambulanciákon vagy független egészségügyi
központokban történő kezelés, műtét, terápia költsége, feltéve, hogy ezekre kórházi
végrehajtásuk esetén a biztosítás fedezetet nyújtana.
c) Orvosok javadalmazására fordított kiadások, kivéve a hálapénzt (paraszolvenciát): vizsgálatok,
kezelések, műtétek, terápiák költsége.
d) A kórházi ápolás ideje alatt az orvosi vizitek költsége.
e) A következő egészségügyi szolgáltatások, kezelések, vizsgálatok és rendelvények költsége:
• érzéstelenítés és altatás, valamint az ezekhez használt szerek beadásának költségei, feltéve,
hogy az érzéstelenítést és altatást szakképzett aneszteziológus végzi;
• laboratóriumi vizsgálatok, patológia, kezelés előkészítését célzó röntgen vizsgálatok,
sugárterápia, radioaktív izotópos eljárások, kemoterápia, electrocardiogram (EKG),
szívultrahang, mielogram, elektroencefalogram (EEG), angiogram, komputertomográfia
(CT), valamint más hasonló tesztek és vizsgálatok, melyek a 6) pontban meghatározott
orvosi beavatkozások végrehajtásához szükségesek, feltéve, hogy ezeket orvos végzi vagy
orvosi felügyelet mellett végzik;
• vérátömlesztés, valamint vérplazma és vérsavó beadása;
• oxigén használata és intravénás kezelések, injekciók alkalmazása.
• sugárkezelés: ionizáló (röntgen, gamma) sugárzás a daganatok zsugorítására és a rákos
sejtek elpusztítására, mely sugárzás származhat testen kívüli eszközből (külső
sugárforrásból történő kezelés vagy teleterápia), illetve testbe helyezett sugárzó anyagból
(belső sugárkezelés vagy brachytherápia);
• a 2) pontban definiált helyreállító műtét;
• a külföldi gyógykezelés keretében elvégzett ellátásokkal közvetlen összefüggésbe hozható
komplikációk és mellék- hatások kezelése, amennyiben azok azonnali, a hazautazás előtti
orvosi beavatkozást igényelnek kórházi vagy klinikai körülménynek között, és / vagy
szükségesek ahhoz, hogy a kezelés befejeztével a biztosítottat egészségügyi szempontból
alkalmasnak nyilvánítsák a Magyarországra történő hazautazásra.
f) A kórházi tartózkodás ideje alatt orvosi rendelvény alapján alkalmazandó gyógyszerek,
gyógyszerészeti készítmények költsége. A gyógykezelés posztoperatív szakaszára (a külföldi
gyógykezelés lezárultát követő legfeljebb 30 napra) előírt gyógyszerek és gyógyszerészeti
készítmények költsége kizárólag abban az esetben, ha ezek beszerzésére még a hazatérést
megelőzően került sor.
g) Mentőautóval vagy légimentővel történő szállítás költsége, ha azt orvos írja elő és a
szolgáltatásnyújtó partner előző- leg jóváhagyja.
h) Az élő szervdonor számára a szervátültetéshez, illetve a beültetendő szerv donorból történő
eltávolításához kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások költsége, úgymint:

• a Biztosított családtagjai között a megfelelő donorok azonosításához szükséges tesztek és
elemzések költsége;
• a donor számára kizárólag a fedezett szerv- vagy szövetátültetés céljából megszervezett,
külföldi gyógykezelés helyszínére menetrend szerinti járattal történő elutazás és az onnan
történő hazautazás, valamint a külföldi gyógykezelés során a (szállodai) elhelyezés költségei;
• a donornak nyújtott kórházi szolgáltatások költsége, ideértve a donor kórházi
elhelyezésének és étkeztetésének költségét, az általános ápolói szolgálat költségét, a
kórházi személyzet egyéb, megszokott szolgáltatásainak költségét, a laboratóriumi tesztek
költségét és a kórház egyéb eszközei, berendezései használatának költségét (kivéve azon
személyes használatra szánt eszközök költségét, melyek nem szükségesek a szervátültetés
lebonyolításához);
• a szervátültetés végrehajtásához szükséges, donoron végzett egészségügyi szolgáltatások
és műtéti beavatkozások költsége.
i) Élő szövetek átültetésével kapcsolatban felmerülő, a csontvelő pótlását, helyettesítését célzó
anyagok és szolgáltatások költsége. Jelen költségtípus biztosításból történő finanszírozása
csak az előzetes fedezetigazolás kibocsátásának időpontjától lehetséges.
j) Abban az esetben, ha a magyar vagy nemzetközi hatóságok által elrendelt korlátozások (vis
maior, logisztikai vagy működési korlátozások) akadályozzák a szolgáltató partnert abban,
hogy a külföldi kezelést megszervezze, akkor a szolgáltató partner gondoskodik a jelen
pontban meghatározott szolgáltatások biztosításáról, illetve a kezelés során felmerülő
egészségügyi kiadások finanszírozásáról Magyarországon - feltéve, hogy ugyanazon
korlátozások nem akadályozzák egyenértékű magyarországi kezelési alternatíva kialakítását.
A jelen pontban meghatározott szolgáltatások biztosítása, illetve a kezelés során felmerülő
egészségügyi kiadások finanszírozása Magyarországon csak addig vehető igénybe, amíg a
szolgáltató partner nem tudja a külföldi kezelést megszervezni. Az ilyen módon -
magyarországi kezelések kapcsán - felmerülő egészségügyi kiadásoknak csak a Biztosított
egyéb privát biztosítása, vagy a társadalombiztosítás által nem fedezett részét téríti a
biztosítás.


Fedezett egyéb kiadások a külföldi gyógykezelés során
A 4) pontban meghatározott, a külföldi gyógykezelési szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó,
a biztosító által a térítési összeghatár mértékéig fedezett és az előzetes fedezetigazolásban
rögzített utazási és szállás kiadások a következők.
Utazási kiadások
k) A biztosított és egy kísérője számára (0-18 év közötti gyermek biztosított esetén két kísérője
számára, továbbá szervátültetés esetén a donor számára), kizárólag a külföldi gyógykezelés
céljából megszervezett, a külföldi gyógykezelés helyszínére menetrend szerinti járattal történő
elutazás és az onnan történő hazautazás költségei. Az utazás szervezését kizárólag a
szolgáltatásnyújtó partner végzi, a biztosító a biztosított vagy a biztosított nevében eljáró
harmadik fél által megszervezett utazás költségét nem téríti meg.
Az utazási időpontokat a szolgáltatásnyújtó partner határozza meg a jóváhagyott kezelési terv
alapján, melyről megfelelő időben tájékoztatja a biztosítottat, elegendő időt hagyva a
szükséges egyéni felkészülésre. Amennyiben a biztosított változtat a szolgáltatásnyújtó
partner által meghatározott utazási időpontokon, úgy a biztosítottnak meg kell térítenie
minden járulékos költséget a biztosító és/vagy szolgáltatásnyújtó partnere számára, mely az új
időpontban történő utazás megszervezésével és lebonyolításával jár, kivéve, ha az utazási időpontok módosítását a szolgáltatásnyújtó partner orvosi szempontból szükségesnek ítéli
meg.
A fedezett utazási költségek az alábbiakra terjednek ki:


• Transzfer a biztosított állandó lakcíméről a kijelölt repülőtérre vagy nemzetközi
vasútállomásra.
• Turistaosztályra szóló repülő- vagy vonatjegy biztosítása a kezelés helyszínére, valamint
transzfer a külföldi gyógykezelés helyszínén kijelölt szállodába.
• Transzfer a kijelölt külföldi kórházból vagy szállodából a kijelölt külföldi repülőtérre vagy
nemzetközi vasútállomásra.
• Turistaosztályra szóló repülő- vagy vonatjegy biztosítása Magyarországra, valamint transzfer
a biztosított állandó lakcímére.
• A biztosítás nem fedezi a külföldi szállodából a kezelés helyszínére (kórházba,
kezelőorvoshoz) történő transzfer költségeit.
Szállodai kiadások
l) A kizárólag külföldi gyógykezelés céljából történő utazás során a biztosított és egy kísérője
számára (0-18 év közötti gyermek biztosított esetén két kísérője számára, továbbá
szervátültetés esetén a donor számára) megszervezett (szállodai) elhelyezés költségei. A
szállodai elhelyezés szervezését kizárólag a szolgáltatásnyújtó partner végzi, a biztosító a
biztosított vagy a biztosított nevében eljáró harmadik fél által megszervezett elhelyezés
költségét nem téríti meg.
A szállodai elhelyezés időszakát a szolgáltatásnyújtó partner határozza meg a jóváhagyott
kezelési terv alapján, melyről megfelelő időben tájékoztatja a biztosítottat, elegendő időt
hagyva a szükséges egyéni felkészülésre. A szolgáltatásnyújtó partner a visszautazás
időpontját a kezelések befejezésének időpontja és a kezelőorvossal való egyeztetés alapján
határozza meg. Amennyiben a biztosított változtat a szolgáltatásnyújtó partner által
meghatározott foglalási időpontokon, úgy a biztosítottnak meg kell térítenie minden járulékos
költséget a biztosító és/vagy a szolgáltatásnyújtó partner számára, mely az új időpontban
történő elhelyezés megszervezésével és lebonyolításával jár, kivéve, ha a foglalási időpontok
módosítását a szolgáltatásnyújtó partner orvosi szempontból szükségesnek ítéli meg.
A fedezett szállás költségek az alábbiakra terjednek ki:
• Kétágyas vagy franciaágyas szoba biztosítása reggelivel, 3 vagy 4 csillagos szállodában, mely
megfelel a gyógykezelés sikeressége érdekében felállított kritériumoknak. (A szálloda
kiválasztása függ a szobák elérhetőségétől, valamint a szálloda és a kórház (kezelőorvos
rendelési helye) közötti távolságtól, mely nem lehet több, mint 10 km.)
Az étkezések (kivéve reggeli) költségeit, valamint az egyebekben felmerülő szállodai
költségeket nem fedezi a biztosítás.
m)A külföldi gyógykezelés során elhalálozott biztosított (továbbá szerv- és szövetátültetés esetén
az elhalálozott donor) földi maradványainak Magyarország valamely temetkezési helyére
történő szállítása költségei. Jelen pont alapján azon szolgáltatások fedezettek, melyek
szükségesek a holttest hazaszállításához: a szállítás minimális követelményeinek megfelelő
koporsó, balzsamozási eljárás biztosításának költségei, valamint a holttest hazaszállításához
szükséges adminisztratív intézkedések költségei.
Pénzbeli szolgáltatások a külföldi gyógykezelés időszakára
Kórházi napi térítés
n) A biztosítottat jelen biztosítás által finanszírozott külföldi gyógykezelés során minden
kórházban töltött 24 óra után és a szolgáltatásnyújtó partner vagy a biztosító jóváhagyása
alapján kórházi napi térítés illeti meg az I. számú melléklet 1) pontjában szereplő limit
mértékéig.


Fedezett egészségügyi kiadások a külföldi gyógykezelést követően
Gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények költsége
o) A legalább 3 napos kórházi tartózkodást szükségessé tevő gyógykezelést követően
Magyarországon vásárolt, a szolgáltatásnyújtó partner vagy a biztosító által jóváhagyott
gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények költsége.
A biztosítás jelen pont alapján kizárólag abban az esetben fedezi a gyógyszerek és
gyógyszerészeti készítmények költségét, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
A gyógyszereket és gyógyszerészeti készítményeket a biztosítottat kezelő orvos(ok) a
szolgáltatásnyújtó partneren keresztül a kezelés folytatásához javasolják, szükségesnek ítélik
meg.
A gyógyszer vagy gyógyszerészeti készítmény a magyar szakhatóság által engedélyezett és
elfogadott, valamint forgalmazása szabályozott.
• A gyógyszer vagy gyógyszerészeti készítmény igénybevétele Magyarországon orvosi
rendelvényhez vagy vényhez kötött.
• A gyógyszer vagy gyógyszerészeti készítmény Magyarországon beszerezhető.
• Az egy orvosi rendelvényre felírt gyógyszer vagy gyógyszerészeti készítmény mennyisége
nem haladhat meg két hónapra elegendő mennyiséget.
• Az orvosi rendelvény vagy vény a kártérítési időszak lejárta előtt kerül kibocsátásra.
Az ezen pont alapján vásárolt gyógyszereket és gyógyászati készítményeket a biztosítottnak
kell beszereznie és megfizetnie. A biztosító a gyógyszer megvásárlását igazoló dokumentum,
eredeti számla alapján megtéríti a gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények árát a
biztosított részére, amennyiben a szükséges dokumentumokat a vásárlást követő 180 napon
belül a biztosító rendelkezésére bocsátják. Társadalombiztosítás vagy más biztosítás által
támogatott (részben finanszírozott) gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények beszerzése
esetén egyértelműen ki kell mutatni a biztosított által, illetve az egyéb módon finanszírozott
költségeket.
Amennyiben a javasolt gyógyszer / gyógyszerészeti készítmény (vagy ugyanolyan
hatékonyságú, azzal egyenértékű gyógyszer / gyógyszerészeti készítmény)
nem engedélyezett vagy elfogadott Magyarországon, illetve
nem forgalmazott, vagy a Biztosított számára nem hozzáférhető Magyarországon,
a biztosítás fedezi a külföldön beszerzett gyógyszerek / gyógyszerészeti készítmények
költségeit is. Ebben az esetben a szolgáltató partner a 7) pontban leírt feltételekkel
gondoskodik a biztosított és a kijelölt kísérő(k) számára a szükséges utazási és szállás
lehetőségekről, a térítési összeghatár figyelembevétele mellett.


Utógondozás
p) A külföldi gyógykezelés után, a Magyarországra történő hazatérést követően a biztosítás
fedezi az utógondozás Magyarországon felmerült költségeit, az alábbi feltételekkel.
• Az utógondozást a biztosított a szolgáltatásnyújtó partner által kiválasztott kórházak
egyikében veszi igénybe.
• Az utógondozás a szükséges módon és időben Magyarországon elérhető a folyamatos
kontrollhoz.
• Az utógondozás a külföldi kezelőorvos(ok) ajánlása alapján történik és szükséges a
folyamatos kontrollhoz.
• Az igénybe vett utógondozáshoz kapcsolódó számlák a kártérítési időszak végét
megelőzően kerültek kibocsátásra.
Amennyiben az utógondozást Magyarországon végzik, azt a biztosítottnak kell megszerveznie,
illetve maga fizeti meg az ezzel kapcsolatos költségeket, majd a biztosító az eredeti számla
és a fizetési bizonylat kézhezvétele után megtéríti a költségeket a biztosított számára. A
szükséges dokumentumoknak a költség felmerülését követő 180 napon belül kell beérkeznie
a biztosítóhoz.
Amennyiben az utógondozás költségét részben vagy egészben a magyar társadalombiztosítás,
vagy bármely privát biztosítás fedezi, a Biztosító csak a társadalombiztosítás vagy bármely
privát biztosítás által nem fedezett költségeket téríti meg a biztosított számára. A
benyújtandó szolgáltatási igényben egyértelműen meg kell különböztetni azokat a
költségeket, melyeket a biztosított maga fizetett meg.
A biztosított kérésére a szolgáltatásnyújtó partner Magyarországon kívül is engedélyezhet és
szervezhet utógondozást. Ebben az esetben
• az utógondozást a biztosított külföldi kezelőorvosa(i) végzi(k),
• az utógondozással kapcsolatban felmerült költségeket közvetlenül a biztosító téríti meg,
• a szolgáltatásnyújtó partner gondoskodik az utazás megszervezéséről a 7) pontban
foglaltak szerint, a térítési összeghatár figyelembevétele mellett.

Tovább
Generali CLINICARE EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
Biztosítás műtétek és daganatos megbetegedés esetére – egészségbiztosítás magánszemélyeknek

SZAKSZERŰ BETEGELLÁTÁS VÁRÓLISTA NÉLKÜL, IGÉNYEIDNEK MEGFELELŐ CSOMAGOK

MIÉRT AJÁNLJUK NEKED ÉS CSALÁDODNAK A GENERALI CLINICARE EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁST?
daganatos megbetegedés, rosszindulatú daganatgyanú esetén a gyors és komplex kivizsgálás életet menthet
tervezhető műtét esetén a műtétet megelőző vizsgálatok, beavatkozás és az ...
Tovább

Generali Private Care Egészségbiztosítás
Válaszd a Generali Private Care egészségbiztosítást, és nem kell bajlódnod azzal, hogy mikor és hova fordulj egészségi panaszoddal. A nap 24 órájában keresheted a Generali Medi24-et, amelyen keresztül jól felszerelt magánrendelők állnak rendelkezésedre. Nem kell várakoznod egy-egy vizsgálatra, hanem gyorsan szakszerű orvosi ellátásban részesülhetsz. Négy különböző csomagból választhatod ki a neked leginkább megfelelő szolgáltatás-összeállítást. Szükség esetén lehetőséged van ambuláns műtétek, egynapos sebészet vagy akár onkológiai vizsgálatok igénybevételére is. A szűrővizsgálatok segítségével könnyebben megőrizheted egészségedet, megelőzheted a betegségek kialakulását, illetve sok betegség gyógyulási esélyét megnöveli a korai felismerés.
MIT NYÚJTANAK A GENERALI PRIVATE CARE SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK?
EGÉSZ HÉTEN, NAPI 24 ÓRÁBAN ELÉRHETŐ TELEFONOS SEGÍTSÉG (GENERALI MEDI24)

A Generali Medi24 egészségügyi tanácsadással áll rendelkezésre a hét minden napján, napi 24 órában
Betegútszervezés: megszervezik az egészségügyi ellátásokat, lefoglalják az időpontot

SZŰRÉSEK

Éves preventív szűrővizsgálatok

SZAKSZERŰ BETEGELLÁTÁS

Járóbeteg-szakrendelések
Laborvizsgálatok
Diagnosztikai vizsgálatok (pl. ultrahang, CT, MR,)
Gyógytorna
Influenza elleni védőoltás
Betegszállítás
Házivizit
Egynapos sebészet
Ambuláns műtétek
Kórházi ellátás V.I.P elhelyezéssel

NEMZETKÖZI MÁSODIK ORVOSI VÉLEMÉNY


ONKOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA

kivizsgálás
onkológiai szakvélemény és javaslat
tanácsadás

ROSSZINDULATÚ DAGANATOS BETEGSÉGEKRE VONATKOZÓ ÖSSZEGBIZTOSÍTÁS

Tovább
⁣Első osztályú egészségügyi ellátás
⁣Betegen gyakran érezzük magunkat kiszolgáltatottnak és tehetetlennek. Sokszor órákig kell sorba állnunk vagy heteket várunk egy vizsgálatra. Ha fontolgatjuk is, hogy magánorvost választunk, a költségek elbizonytalanítanak bennünket. A PrivateMed Next egészségbiztosítással rövid időn belül elérhetővé válnak a szükséges vizsgálatok, és így kizárólag a gyógyulásra koncentrálhatsz.

Vizsgálatok sorban állás nélkül...
Tovább
Ajánlatokért kérjük kattintson az Érdekel gombra!
Tovább