Gépjárműkereskedést ért jégverés

Gépjárműkereskedést ért jégverés
Gépjárműkereskedést ért jégverés
Időpont: 2021.06.30
Károkozó: Elemi kár - viharkár-jégverés
Biztosítás fajtája:Vállalati vagyonbiztosítás
Károsult tárgy: 58 db gépjármű
Kár: Minden érintett gépjármű teljes , lényegében minden karosszéria elemre kiterjedő sérülést szerzett.
Személyi sérülés: Nem volt
Kárbejelentő: Prémium Casco
Biztosító: Aegon
Kárrendezés státusza: Kárrendezés lezárult
Megítélt kártérítés összege: 4.700.000 Ft
Bővebben
Részletek
Kárügyintézés menete:
A kárbejelentés még aznap megtörtént!
A bejelentéskor részletes kárlistát készítettünk , melyet egyeztetve Ügyfelünkkel megküldtünk a biztosító részére.
A biztosító szakértőt rendelt ki, aki a nagy darabszám miatt , megbízott egy másik szakértő irodát. Ez sajnosnem ment zökkenőmentesen, tekintettel arra , hogy azon a napon több ezer bejelentés érkezett ,ami jelentősen leterhelte a rendszert.
Többkörös levelezés vette kezdetét az érintettekkel a helyzet tisztázása érdekében.
Végül összeállt a szakértői lista a károsodott gépjárművekről.
Ezután kezdődött a jogalap tisztázása, mely során minden érintett gépjármű adásvételi dokumentumát bekérte a biztosító. Itt újabb egyeztetés volt szükséges az ügyféllel, hogy egy részletben táblázatba foglalva és megfelelően dokumentálva küldjük az anyagot a biztosítónak.
Biztosító nyilatkoztatta az Ügyfelet , hogy a káresemény időpontjában ,milyen értékű gépjármű készlettel rendelkezett. Itt már vizsgálta a biztosító az esetleges alulbiztosítottság kérdését, mely nagyban meghatározhatja a végleges kártérítést!
Az alulbiztosítás, azaz, ha a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a szerződésben rögzített
biztosítási összeget, igen gyakran fordul elő mind a vállalkozói, mind a lakásbiztosítási szerződések
esetén az egész világon.
Az alulbiztosítás következménye az ún. pro rata (aránylagos) kártérítés, amikor a biztosított (károsult)
a keletkezett kárnak csak egy részét kapja meg a biztosítótól, így a helyreállítás a biztosító
szolgáltatásából csak részlegesen lehetséges.
A hiányzó pénzt bankhitelből vagy más forrásból kell pótolni, vagy esetleg nem lehet pótolni, így a
helyreállítás el is maradhat. Forrás: MABISZ
A nyilatkozattétel után megérkezett a biztosító írásos javítási kalkuláció , mint kártérítési alap.
Hasonló szolgáltatások