Kivitelezői felelősségbiztosítás

Kivitelezői felelősségbiztosítás
Kivitelezői felelősségbiztosítás

Mentesít az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Kiterjed a biztosítási védelem az igénybe vett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.

Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

Hasonló szolgáltatások