Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása keretében a biztosító a vezető tisztségviselői tevékenység folytatásával a szerződő társaságnak vagy harmadik személynek okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, feltéve, ha ezért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Hasonló szolgáltatások