Közúti Személyszállítók Felelősségbiztosítása

Közúti Személyszállítók Felelősségbiztosítása
Közúti Személyszállítók Felelősségbiztosítása

A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg (limit) erejéig és a biztosítási szerződés tartalmává tett KÁF feltételek szerint arra vállal kötelezettséget, hogy mentesíti a biztosítottat a közúti árutovábbításra (fuvarozásra) átvett idegen áruban keletkezett azoknak a károknak a megtérítése alól, amelyeket a biztosított kizárólag a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység végzése során, és közúti árutovábbítói (fuvarozói) minőségében okozott, és a károkozásért felelősséggel tartozik. A KÁF feltételekkel megkötött felelősségbiztosítás a biztosított tevékenységének megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges – a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) előírt – megfelelő pénzügyi helyzet meglétét tanúsító vagyoni biztosítékként szolgál. A biztosítást a közúti áruszállítást végző vállalkozások kötik meg.

Bővebben
Részletek

A biztosítás a szállított áruban keletkezett dologi károkra nyújt fedezetet. A fedezet mértéke a biztosítási ajánlaton, illetve kötvényen káronként és biztosítási időszakonként meghatározott összeg.

Hasonló szolgáltatások