Kezesi és garancia biztosítások (közbeszerzési kötelezettségeknek, EU pályázatokhoz)

Kezesi és garancia biztosítások  (közbeszerzési kötelezettségeknek, EU pályázatokhoz)
Kezesi és garancia biztosítások (közbeszerzési kötelezettségeknek, EU pályázatokhoz)

A Kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében a biztosító a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.

Bővebben
Részletek

Kezesi biztosítások típusai:

  • Szerződéses kötelezvények
  • Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények
  • Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények

Szerződéses kötelezvények

A szerződéses kötelezvények jellemzően a szolgáltató szektorhoz, különösen az építőiparhoz kapcsolódnak, amelyen belül a magán, illetve a közpénzekből finanszírozott beruházásokat különböztethetjük meg.

Ajánlati kötelezvény
Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a biztosított az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonja vagy a szerződés megkötése a biztosított érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Teljesítési kötelezvény
Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit. A teljesítési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 5%-a.

Előleg-visszafizetési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezettnek – a kötelezett szerződésszegése esetén – a kötelezettel szemben előleg visszafizetésére vonatkozó követelése keletkezik.

Az előleg-visszafizetési kötelezvény összege jellemzően a szerződéses ár 15-30%-a.

Szavatossági/Jótállási kötelezvény
Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezett a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott időn belül jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében, és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni. A kötelezvény időtartama jellemzően 1-5 év.

Állami támogatások, EU programokhoz kapcsolódó kötelezvények
Az Európai Uniótól érkező támogatások az Új Magyarország Fejlesztési Terv vagy Széchenyi Terv különböző programjain keresztül érhetők el. A pályázóknak a jól megírt és formailag hibátlan pályázaton felül szükségük van biztosítékra, mely többek között – a banki garancia mellett – biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény is lehet.

Tevékenységi engedélyhez kapcsolódó kötelezvények típusai

Vám-, adó és jövedéki biztosítékra vonatkozó kötelezvények
Biztosítékot nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére az árura vonatkozó vám / jövedéki adó értékének megfizetésére. A kötelezvény tartalmát a hatályos jogszabályok rögzítik.

 

Bányászati tevékenységet folytató vállalkozások kezesi biztosítása

  • Fémkereskedők kezesi biztosítása
  • Utazásszervezők kezesi biztosítása
  • Egyéb kötelezvények
  • Ügyfeleink igényeinek megfelelően egyéb típusú kötelezvények kiadására is van lehetőség.
Hasonló szolgáltatások