Vízi jármű felelősségbiztosítás

Vízi jármű felelősségbiztosítás
Vízi jármű felelősségbiztosítás

Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.

A Kikötő vízi jármű felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított által, a vízi jármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban okozott minden olyan kárra, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Bővebben
Részletek

A biztosítás fedezetet nyújt:


A vízi jármű üzemeltetésével, szerződésen kívül másnak okozott személyi sérülésessel járó és dologi károkra, amelyek megtérítésére a szerződés biztosítottja köteles, más személyiségi jogát sértő magatartásból eredő sérelemdíj fizetési kötelezettségre, amely olyan biztosítási fedezetbe vont károkozó magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli, kedvtelési célú motoros kishajók üzemeltetése során, a vízi jármű által vontatott vízisízők vagy más vízen sikló eszközök utasai által okozott károkra. A szerződő választása szerint az alábbi kockázatokkal összefüggő felelősségi károkra
egészítheti ki a szerződést:

  • Betöréses lopás, vandalizmus, rablás
  • Bérbeadás
  • Versenyzés
Hasonló szolgáltatások