Tanúsítvány

SSL Certificate

A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A megjelent 25/2023. (II. 1).Kormányrendelet értelmében a lakásbiztosításokra vonatkozó előírások számos pontban módosulnak. Ezek egy jó része mindenképpen az ügyfelek védelmét szolgálja, például abban az esetben, ha lakáshitel felvétele miatt lenne szükségük otthonuk védelmére.Egyszerűbb lesz felmondani a meglévő biztosítást

Az eddig meglévő vagyonbiztosítások költségmentes, rendes felmondását a biztosítási évfordulókor lehetett kezdeményezni. A jövőben a lakóingatlanra határozatlan időre kötött vagyonbiztosítások esetében márciusban – március 31-i határidővel – lesz egy újabb lehetőség a költségmentes felmondásra. Ez az ügyfelek szempontjából mindenképpen előnyös, hiszen egy jobb ajánlat esetén olcsóbb és gyorsabb lesz a váltás.
Az új szabály szerint a jövőben a hitelintézetnek, illetve a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmünket a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokra (MFO), valamint be kell mutatnia az MNB ezen biztosítási termékekre vonatkozó kalkulátorát.

Az MFO-k legfontosabb jellemzői:

10 munkanapon belül le kell zajlania a kárrendezési folyamatnak,
digitálisan is elérhető ügyintézést kell biztosítani hozzájuk, de elvárás az is, hogy
ne csak évfordulókor, hanem negyedévente fel lehessen mondani a biztosítást.
Ezenkívül a 15 környezeti csapáson és a külső okokra visszavezethető kockázatokon kívül további 5 olyan elemet is tartalmaznia kell alapból a biztosításnak, amelyek gyakori káreseménynek számítanak (pl. vízkár, beázás, betöréses lopás, rongálás), mégis sokszor csak feláras kiegészítő szolgáltatásként kaphatják meg az ügyfelek.

Fontos továbbá, hogy ezekben a konstrukciókban nem lehet önrészt megszabni az ügyfelek részére. Ha kár történik, a biztosítónak tételesen be kell mutatnia, miként határozta meg a térítési összeget, ha pedig elutasítja a kárigényt, vagy annál alacsonyabb összeget folyósít, akkor írásos indoklással kell azt alátámasztania.
Bővebben
Részletek
A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete
a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztónak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) egyes rendelkezéseit az e rendeletben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § Az Fhtv. 12. § (2) bekezdésében meghatározott személyre szóló tájékoztatás nyújtásával egyidejűleg a hitelező,
a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó elektronikus eszközön bemutatja a fogyasztónak a Magyar Nemzeti
Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátorának a fedezetül szolgáló ingatlanra történő
alkalmazását, ha a jelzáloghitel-szerződés megkötéséhez az adott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás szükséges.
3. § Az Fhtv. 17/A. § (5) bekezdésétől eltérően az Fhtv. 17/A. § (1) bekezdés alkalmazásában a teljes hiteldíj mutató
meghatározásakor figyelembe kell venni a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás
díját.
4. § A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában
a biztosításközvetítőnek kifizetett javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át.
5. § (1) A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a biztosítóval
szerződő fél jogosult arra, hogy – a biztosítási évfordulón túl – minden év márciusában – március 31-ig
a biztosítóhoz beérkezően – költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a rendes felmondás
szabályai alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási lehetőségről a biztosító a szerződő felet minden év február 15. napjáig
tájékoztatja.
6. § Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.
Hasonló szolgáltatások