Biztosítási adminisztrációs szolgáltatások

Adminisztrációs és kárügyintézési szolgáltatásaink megkönnyítik kommunikációját a biztosítóval. Időt és energiát takaríthat meg és növelheti érdekérvényesítő képességét szolgáltatásainkkal.
Tovább
A baleseti körülmények, a károsult jogainak és kötelezettségeinek tisztázása fontos lépés a kártérítési eljárás későbbi sikeres zárása érdekében. Minden a balesetet befolyásoló körülmény kiemelt jelentőséggel bírhat a további ügymenetben. Szolgáltatásunkkal már a kezdetektől fogva irányt mutatunk ügyfeleink számára , hogy az őket ért kár minél hamarabb és minél nagyobb arányban térüljön! Telefonos vagy videos segítségnyújtás formájában akár a baleseti helyszínről bejelentkezve is kérhe...
Tovább
5 080 Ft
A kárrendezés során kiemelten fontos, hogy a káresemény időpontjában , illetve később az eljárás során keletkezett dokumentumok megfelelően összeállítva és a kártérítés jogalapjának tisztázásához szükséges módon legyenek benyújtva a biztosító felé. Szolgáltatásunkkal biztos lehet abban , hogy kellően megalapozott kárigénnyel léphet fel a biztosítóval szemben! Kárügyintézési tapasztalatunk azt mutatja, hogysok esetben azért nem szolgáltat a biztosító egyes ,a balesettel összefüggésbe hozh...
Tovább
5 080 Ft
Az egyik, ha nem a legfontosabb lépés a kárügyintézési folyamatban , hogy pontosan felmérjük és jól dokumentáltan átadjuk a biztosító részére a balesetben sérült dolgot vagy személyt ért sérülést. A kárösszesítő dokumentum tartalmazza az összes olyan adatot, mely teljes és valós képet ad az ügyfelet ért kár nagyságáról . A dokumentum összesíti és "forintosítja" az ügyfelet ért kárt.
Tovább
12 700 Ft
Online kárbejelentés során a korábban beszerzett baleseti adatokat átadjuk a biztosító részére annak online kárbejelentési felületén keresztül. Már ebben a fázisban felhívjuk a biztosító figyelmét az esetleges egyéb kár/költségtérítési igényre (pl: fiatal gépjárművek töréskára esetén a z értékcsökkenési kártérítésre)
Tovább
5 080 Ft