Tanúsítvány

SSL Certificate

80 nm-es családi ház 22.630Ft-tól/év (minta ajánlat)

80 nm-es családi ház  22.630Ft-tól/év (minta ajánlat)
80 nm-es családi ház 22.630Ft-tól/év (minta ajánlat)
MI AZ A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT OTTHONBIZTOSÍTÁS (MFO)?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás bevezetésével a Magyar Nemzeti Bank (MNB) célja, hogy minél
szélesebb körben elérhető, közérthető és áttekinthető
feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint
ügyfélbarát kárrendezés mellett köthető lakásbiztosítások
kerüljenek forgalomba.
A biztosítók termékei önkéntes pályázat útján nyerhetik
el az MNB-től a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás besorolást. A pályázati feltételek betartását az MNB
ellenőrzi.
Ez a lakásbiztosítási típus elősegíti, hogy a biztosítási fedezetek hosszabb távon magas szintű védelmet nyújtsanak,
és a szolgáltatók ajánlatait egyszerűen lehessen összehasonlítani.
A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások jelzáloghitelekhez is köthetőek mint hitelfedezeti lakásbiztosítás.
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra ajánlat


tehető
• Magyarország területén lévő, állandóan lakott ingatlan (lakás, lakóház és egyéb építmények, pl.: medence,
kerítés, kocsibeálló),
• melléképületek, napelem, napkollektor, hőszivattyú,
• ingatlanon belüli ingóságok (pl.: bútorok, ruházat, háztartási és híradástechnikai készülékek) és értéktárgyak
(pl.: ékszerek, antik tárgyak, valódi szőrmék, kézi csomózású szőnyegek) esetén.
A biztosítás megköthető csak ingatlanra, csak ingóságra,
vagy egyszerre ingatlanra és ingóságra.
Lehetőség van ún. Alapcsomagot kötni, mely kizárólag az
alábbi káreseményekre terjed ki:
• tűz,
• füst- és koromszennyezés,
• robbanás,
• villámcsapás,
• villámcsapás másodlagos hatása,
• vihar,
• felhőszakadás,
• jégverés,
• hónyomás,
• árvíz,
• földrengés,
• földcsuszamlás, kő-, szikla- és földomlás,
• ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása,
• idegen jármű ütközése,
• idegen tárgy rádőlése,
• vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz),
• betöréses lopás, rablás, besurranás,
• rongálás, vandalizmus,
• üvegtörés,
• felelősségbiztosítás.

Az Alapcsomagba tartozó fedezetek esetében rögzített a
minimális biztosítási események, valamint a kockázatkizárások, mentesülések köre (tehát azoké is, amelyek nem
tekintendők biztosítási eseménynek). Az Alapcsomagba
tartozó fedezetek esetén a biztosítók kizárólag az ügyfelek
számára kedvezőbb módon térhetnek el, így például a biztosítási események meghatározása szélesebb körű lehet.
Amennyiben Önnek az Alapcsomagban foglalt kockázatokon túl további, kiegészítő fedezetekre is szüksége
van, lehetősége van a biztosító kínálatában a Minősített
Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz köthető, elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek, valamint nem
sztenderd fedezetek közül választani.
Elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek
az alábbiak lehetnek:
• értéktárgy-kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték
felett),
• készpénz,
• különleges üveg,
• duguláselhárítás költségei,
• építés-, szerelésbiztosítás,
• lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk,
• assistance szolgáltatás (ami lehet például káreseményt
követő gyorssegély, vészhelyzet elhárításában nyújtott
azonnali segítség stb.),
• épülettartozékok lopása,
• szolgáltatáskimaradásból eredő károk,
• graffiti,
• klímaberendezés-biztosítás,
• zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt, kulcsok pótlása,
• kerti bútor,
• kerti dísznövénybiztosítás,
• lábon álló növényzet biztosítása,
• sporteszköz és sportfelszerelés,
• hobbi- és kisállatbiztosítás,
• síremlék és kegyeleti biztosítás,
• kiterjesztett garancia,
• okos eszközök biztosítása (beleértve okos otthon eszközök),
• elmaradt bérleti díj biztosítása,
• elveszett okmányok pótlása,
• balesetbiztosítás,
• munkanélküliség-biztosítás.

HOGYAN TÖRTÉNIK A KÁRRENDEZÉS
FOLYAMATA ÉS MILYEN TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTANAK
A BIZTOSÍTÓK MFO ESETÉN?
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz kapcsolódó kárrendezés során Ön jogosulttá válik többletszolgáltatásokra. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak.
• Kárrendezés során a kommunikáció az Ön választása szerint történhet postai úton, telefonon vagy
elektronikusan. Bármely kapcsolattartási formát
is választja, a kárrendezés folyamatát folyamatosan
nyomon követheti elektronikusan.
• A kárfelvétel során a biztosítónak pontos és
egyértelmű tájékoztatást kell nyújtania a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról. Amenynyiben a biztosító a kárfelvétel során nem adott tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok köréről,
a kárigényt nem utasíthatja el arra hivatkozva, hogy
Ön a kárbejelentéséhez nem mellékelt egy, kizárólag
az általános szerződési feltételekben hivatkozott dokumentumot.
• A biztosító kárbejelentést követően legfeljebb
2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot
a kárszemle időpontjával kapcsolatban, amire egy,
a kárbejelentést követő 5 munkanapon belüli időpontot ajánl.

• A biztosító a kárbejelentést, de legkésőbb a kárszemlét követő 5 munkanapon belül kérheti a kár elbírálásához szükséges dokumentumokat. Ezt követően
további dokumentum bekérése csak akkor lehetséges,
ha újabb kárigény bejelentése miatt vagy a már benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban merül fel újabb
dokumentumigény.
• A kárkifizetésre a kárszemlét vagy az utolsó dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül sor
kerül, és a biztosító részletesen bemutatja a kártérítési
összeg meghatározását.

• Amennyiben a biztosító elutasítja a kárigényt, arról
a kárszemlét vagy az utolsó dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül döntést hoz. Erről
részletes indoklással ellátott tájékoztatást kell nyújtania
az ügyfélnek.
• Kérése alapján Önnek lehetősége van megtekinteni
a kárrendezéshez kapcsolódó dokumentumokat.
• 100 000 forint alatti károk esetén – ha nem merül fel
visszaélés gyanúja – lehetőség van gyorsított kárrendezésre, ekkor az ügyintézési határidő 5 munkanap.
• Amennyiben az Ön egzisztenciális helyzetét veszélyeztető kár, ún. kiemelt kár következett be (pl. lakhatatlanná vált épület), a biztosító személyi kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki, aki végig vezeti Önt
a kárrendezés során, és erről folyamatos tájékoztatást
nyújt Önnek. A mindennapi lakhatást veszélyeztető
káresemény esetén a biztosító 5 munkanapon belül folyósítja a kárelőleget. Emellett, ha Ön kérelmezi, kárfelülvizsgálat szükségessége esetén a kárszemlét követő
3 munkanapon belül kárelőleg folyósítható, amelyet
kizárólag további kár bekövetkezését megelőző kárenyhítő munkálatokra lehet fordítani, például leégett tető
esetén fóliázására.

Forrás: https://www.mnb.hu/letoltes/minositett-fogyasztobarat-otthonbiztositas.pdf
Bővebben
Részletek

Hasonló szolgáltatások