Tanúsítvány

SSL Certificate

Napelemes rendszerek biztosítása (Hálózatra visszatápláló : On-Grid) Johazadlesz.hu

Napelemes rendszerek biztosítása (Hálózatra visszatápláló : On-Grid) Johazadlesz.hu
Napelemes rendszerek biztosítása (Hálózatra visszatápláló : On-Grid) Johazadlesz.hu
Mire terjed ki a biztosítás?

Tűz, robbanás és elemi károk.

Biztosított vagyontárgyak:

A gyártói előírások és szabványok
szerint rögzített és telepített, szolgáltató által átvett, külső (nem
felhasználói) távfelügyelettel ellátott és kizárólag a
kockázatviselési helyet kiszolgáló, visszatápláló napelemes
rendszer elemei. Így a napelempanelek, azok tartószerkezetei,
optimalizáló egységek, inverter, a napelempaneleket és az inver-
tert valamint az invertert és elósztódobozt összekötő elektromos
hálózat, tűzvédelmi kapcsoló, az AC és DC túl feszültségvédő
modul és az „ad-vesz mérőóra” annak kimeneti kapcsáig.
Bővebben
Részletek
A biztosító a TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK
FELTÉTELÉ-ben (STEBI 2018) meghatározott 1.1-től az
1.14-ig és a 1.16-tól 1.20. bekezdésig meghatározott
veszélynemek esetén nyújt szolgáltatást, ezen felül az
1.31.bekezdés szerinti - többlet szolgálatásként - 100.000 Ft / év /
kockázatviselési hely limitig.


Biztosított vagyontárgyak: a gyártói előírások és szabványok
szerint rögzített és telepített, szolgáltató által átvett, külső (nem
felhasználói) távfelügyelettel ellátott és kizárólag a
kockázatviselési helyet kiszolgáló, visszatápláló napelemes
rendszer elemei. Így a napelempanelek, azok tartószerkezetei,
optimalizáló egységek, inverter, a napelempaneleket és az inver-
tert valamint az invertert és elósztódobozt összekötő elektromos
hálózat, tűzvédelmi kapcsoló, az AC és DC túl feszültségvédő
modul és az „ad-vesz mérőóra” annak kimeneti kapcsáig.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást az előzőekben meghatá-
rozott feltételekben foglalt kizárások és mentesüléseken

túlmenően azon kártokra, veszteségekre, melyek
- a tesztüzem alatt,
- az inverter gyári/szolgáltatói/hálózatüzemeltetői beállításai,
vagy a szerkezeti/hálózati kiépítés megváltoztatása miatt,

- szabálytalan vételezéssel, vételezési kísérlettel vagy üzembe-
helyezéssel összefüggésbe hozható káresemény miatt,

- a napelemek üvegezésében elhomályosodásból, karcolásból,
kopásból, szabad szemmel nem látható mikro repedésből
erednek,
- a rendszer sajátosságaiból adódó, üzemszerű fokozatos
állagromlásból erednek,
- a rendszerre csatlakoztatott, de annak részét nem képező
fogyasztókban következtek be, ill.,
- a biztosítási események bekövetkezése esetén előforduló
áramkimaradás miatti következményi károk esetén, vagy
- nád, zsupp, fazsindely, bitumenes zsindely, azbeszt cement
tetőfedésre telepített rendszerekben következtek be.
A biztosító szolgáltatásának korlátozása: a STEBI2018, 1.1.2
elektromostűz okozta kárra csak abban az esetben ha a
napelemeket a szolgáltató már átvette, valamint a STEBI 2018,
1.31 bekezdése alapján vandalizmussal okozott kárra csak
abban az esetben nyújt szolgáltatást a biztosító, ha a
kockázatviselési hely lakott és a megrongált vagyontárgy a
közlekedésre alkalmas felülettől legalább 3 m magasságban
volt felszerelve.
Hasonló szolgáltatások